• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
MU Channel เคเบิ้ลท้องถิ่นของ ม.มหิดล

MU Channel เคเบิ้ลท้องถิ่น CTH ช่อง 107

ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหิดล

จากประวัติอันยาวนานกว่า 120 ปีของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ก่อกำเนิดจากโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย อ่านต่อ

มหิดลในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, คณะ, สถาบัน, ศูนย์ และวิทยาลัย อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับสมัคร นศ.ระดับ ป.เอก คณะแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) คุณสมบัติ 1.นศ.ระดับป.ตรี วิทยาศาสตร์ เภสัชฯ สัตวแพทย์ฯ หรือ 2.ระดับ ป.โท คณะวิทยาศาสตร์ สอบถามคุณศิริพันธ์ได้ที่ อ่านเพิ่มเติม
 • เชิญร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สอบถามวิทยาลัยนานาชาติ โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๕๐๙๐ ต่อ ๑๑๐๖
 • เชิญติดตามกิจกรรมและร่วมแชร์เพื่อช่วยหาบ้านให้น้องหมา "ขอเพียงหนึ่งแชร์ ให้เพื่อนแท้ได้มีบ้าน" ได้ที่ www.dogilike.com
 • "ชาวมหิดลร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติก" ลดขยะจากถุงพลาสติกด้วยการคลิ๊ก

ข่าวอบรม/สัมมนา ดาวโหลดกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๕๗
 • ๑ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ค่ายเด็กรักษ์วัฒนธรรม ณ วัดคงคา, โรงงานโอ่งรัตนโกสินทร์, สุนทรีแลนด์ จังหวัดราชบุรี สอบถาม คุณอำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙
 • ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเชิญเข้ารับบริการทางทันตกรรม (ฟรี ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สอบถาม โทร. ๐-๒๒๐๐-๗๗๒๗, ๐-๒๒๐๐-๗๖๐๒
 • ๒ เมษายน ๒๕๕๗ การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๒ เรื่อง “การแพทย์ผสมผสานและการสร้างเสริมสุขภาพ (Integrative and Preventive Medicine)” ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G ศาลายา นครปฐม โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๖๐๐ ต่อ ๔๒๔๑
 • ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๗ การอบรม “การใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ในการประเมินการบริโภคอาหาร” ณ สถาบันโภชนาการ สอบถาม โทร.๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๓๑๔ (คุณพรรณี)
 • ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ ๒๒ ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) สอบถาม โทร. ๐-๒ ๒๐๑–๕๒๓๒
 • ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ทรงเปิดมหิดลสิทธาคารอย่างเป็นทางการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๓-๕
 • ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ โครงการอบรมหลักสูตร สํานักงานสีเขียว (Green Office) รุ่นที่ ๑ ณ หองประชุมรองศาสตราจารย (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น ๒ (๔๒๑๘) อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล ศาลายา วิทยากร โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๐
 • ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก และเจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม สอบถาม คุณอำไพ  หนูเล็ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๑๐๙
 • ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ Mahidol Saxophone Camp 2014 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาขาซีคอนสแควร์) โทร. ๐-๒๗๒๑-๙๘๙๔-๗
 


อธิการบดี ม.มหิดล

ปฏิทินกิจกรรม

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

จำนวนคนออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์