Mahidol Culture : M - Mastery เป็นนายแห่งตน : A - Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น : H - Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง : I - Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม : D – Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ : O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ : L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ
               


บทความเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 

Audit Technique
8 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่ออีเมลโอนแฮ
พฤติกรรม 5 ชนิด ไม่ควรทำในสำนักงาน
ทำความรู้จักกับ DATA GOVERNANCE
COSO 2013 กรอบแนวคิดระบบควบคุมภายในเพื่อประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ความท้าทายสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สู่ AEC
รวมเทคนิค Excel ง่ายๆ ที่ทำให้ทำงานเร็วขึ้น
คำถามที่พบบ่อยเมื่อต้องจัดทำรายงานการรับส่งทรัพยสินราชการ
แนวทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู้มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศแบบง่ายๆ
สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
ความปลอดภัยด้านไอที
การตรวจสอบ กับการประเมิน
สตง. สั่ง อ.ส.ค. แจงปม สัญญาติดตั้งเครื่องบรรจุนม High Speed 420 ล้าน ล็อกสเปกหรือไม
ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย (หลักฐานการจ่ายเงิน)
กรณีศึกษา บ.ไร่ส้ม ยักยอกเงิน อสมท. แล้วของคุณละ มีทุจริตรั่วไหล หรือไม
มาทำความรู้จักการตรวจสอบภายใน...กันเถอะ
งานธุรการที่ใช้ระบบ MUSIS
จัดสัมมนาเท็จ อาจติดคุกได้
เส้นทางที่ไกลกว่ากฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นข้ามชาติ (FCPA)
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน จากตำรวจลับสู่ที่ปรึกษา โดยสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ CIA
การตรวจสอบการบริหาร โดยเดชา ศิริสุทธิเดชา CIA , CPIA

           
เคล็ด (ไม่) ลับกับ Audit
  รับ (ไม่) ลับ
ผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ ตอนที่1
วิกฤตทางการเงินจุดจบขององค์กรจริงหรือ???
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
เรื่องของรถที่ควรรู้
เงิืนทดรองจ่ายเจ้าปัญหาจริงหรือ ?
เคล็ดไม่ลับกับเรื่องวัสดุ
กรรมการเก็บรักษาเงิน....ต้องทำอะไรบ้าง
 
รื่องน่ารู้
  ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน
Creative Leader
กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นชีวิตจริง
วิธีสังเกตเช็คช่วยชาติ โดยธนาคารกรุงเทพ
9 เคล็ดลับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กลลวงในงบการเงิน โดย คุณมนตัชัย ตั้งสถาพรพงษ์
การทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข  โดย นายแพทย์วิชนาท สีบุญเรือง
วิธีสังเกตธนบัตรปลอม  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
การบริหารเชิงสถานการณ์
การลงทุน
ปัญหาคาใจคนใช้งานไอซีที หลังมี พรบ