ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

บริการอาหาร

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน Coffee Break สำหรับงานประชุม

อ่านต่อ >>
 

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร รุ่นที่ 1/2557

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลได้จัดโครงการอบรมสุขาภิบาล เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบร้านอาหาร...

 

โครงการ Big Cleaning Day ศูนย์อาหาร

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 บริษัท เจ แอนด์ เจ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day : Cafeteria ขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสร้างคาวมร่วมมือ ร่วมใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านค้า...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>
 

คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้หลากหลายช่องทาง Contact หรือติดตามเราได้ที่นี่ >>