ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

บริการอาหาร

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน Coffee Break สำหรับงานประชุม

อ่านต่อ >>
 

อธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย...

 

ต้อนรับคณะสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย ( e-LAT )

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต้อนรับคณะสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย ( e-LAT ) เข้าเยี่ยมชมห้องแสดงหอพระราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>