ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

Download

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการใช้ห้องประชุม

อ่านต่อ >>
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพลินพัฒนา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการด้านภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล...

 

ส่งมอบกล่องเครื่องดื่ม โครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และห่วงกระป๋องน้ำอัดลม มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล นำทีมโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (นายวดิษ บุญคำภาว์) มอบกล่องนมจำนวน 73 กิโลกรัม ให้คณะกรรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>