ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

บริการอาหาร

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน Coffee Break สำหรับงานประชุม

อ่านต่อ >>
 

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลได้จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2558...

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>