ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

บริการอาหาร

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน Coffee Break สำหรับงานประชุม

อ่านต่อ >>
 

ประชุมโครงการ "รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล"

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญเจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหารผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมรับฟัง การชี้แจงรายละเอียดโครงการ "รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล"...

 

Green Campus Rally Non-Smoking

วันพุธที่ 10 กันยายน 2557 กองกิจการนักศึกษาได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Green Campus Rally Non-Smoking "ปลอดภัยไร้บุหรี่ ที่มหาวิทยาลัยสีเขียว"...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>
 

คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้หลากหลายช่องทาง Contact หรือติดตามเราได้ที่นี่ >>