ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

บริการห้องประชุม

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มีห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้คอยบริการ

อ่านต่อ >>

บริการอาหาร

บริการบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน Coffee Break สำหรับงานประชุม

อ่านต่อ >>
 

" BIG CLEANING DAY @ MLC " โครงการ 5 ส. ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ...

 

โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ศูนย์การเรียนรู้มหิดลได้จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้ามีการเตรียมความพร้อม...

 

รับสมัครงาน

ประกาศข่าวสารการรับสมัครลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ >>

รับสมัครร้านค้า

ประกาศข่าวสารการรับสมัครร้านค้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>

Media / Clip VDO

สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้มหิดล

อ่านต่อ >>