ไทย : English : Intranet

มุมกาแฟในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Black Canyon Coffe ตั้งอยู่ชั้น 1

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

มุมกาแฟใน มอ มีร้านกาแฟ 7 ร้านให้ลองชิม

ร้านไทย์โซ่ ตั้งอยู่ใกล้

อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้านทิศใต้

Princess Café II ตั้งอยู่ชั้นล่าง

อาคารศูนย์ศาลายา

True ตั้งอยู่ภายในโรงอาหาร

MU Cafeteria

กาโตว์ เฮ้าส์ ตั้งอยู่ชั้น 1

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

ร้านกาแฟ & นมหวาน

ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลสัตว์

คณะสัตว์แพทยศาสตร์

ร้านกาแฟและขนม

หน้าอาคารสถาบันวิจัยภาษาฯ

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2552