ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำโดยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รณรงค์โครงการ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านนโยบายการปรับปรุงกายภาพของ ...

ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ...

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชนให้เด็กนักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์...

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน "การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ...

ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค...

    4 เมษายน 2559 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

    5 เมษายน 2559 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าทีประจำสํานักประสานงานวิจัยและพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    14 มกราคม 2559 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศอื่นๆ