ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

The1" Annual Conference of Sustainabel University Network of Thailand

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม The1" Annual Conference of Sustainabel University

MU Lights Out ชาวมหิดลรวมใจปิดไฟ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเปิดตัวโครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน MU Lights Out ...

ASEAN Energy Awards 2016

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยืน เป็นผู้แทน ม.มหิดล รับมอบรางวัล ASEAN Energy ...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามา
ศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและปุ๋ย ...

มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนสวย ให้แก่คณะที่ได้รับรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ...

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้แทนบมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ...

ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานพัฒนาความยั่งยืน วุฒิปริญญาโท ...

    24 ตุลาคม 2559 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานพัฒนาความยั่งยืน วุฒิปริญญาตรี ....

    20 ตุลาคม 2559 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศอื่นๆ