pic
A promised place to live and learn with nature
pic
Mahidol University "Wisdom of the Land"
pic
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
pic
โครงการระหว่างดำเนินการ
- โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมใหญ่
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนไทย
- โครงการก่อสร้างอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
- โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วเนินดินด้านถนนบรมฯ
- โครงการก่อสร้างสะพานประตู1 ด้านถนนบรมฯ
- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมการศึกษาฯ
- โครงการปรับปรุงทางเข้าออกประตู2 และประตู4
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน์ผสานเทศไทยฯ
- โครงการจัดทำระบบป้ายสัญลักษณ์และป้ายจราจร
- โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- โครงการปรับปรุงถนนเทิดจักรี
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารศูนย์วิจัยฯ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบำบัดด้านทิศตะวันตก
pic
ติดต่อเรา
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9020-4 โทรสาร 0-2441-9720
pic
Emergency Call
บริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
Call Center 0-2441-440
ตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
     
<< ดูกิจกรรมที่ผ่านมาย้อนหลัง >>