ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามา
ศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและปุ๋ย ...

มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนสวย ให้แก่คณะที่ได้รับรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ ...

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ผู้แทนบมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ...

Campus Roadshow วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัด Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม...

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน "การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมและการบริหาร ...

Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัด Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม...

ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค...

    4 เมษายน 2559 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

    5 เมษายน 2559 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าทีประจำสํานักประสานงานวิจัยและพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    14 มกราคม 2559 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศอื่นๆ