ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

Office of Strategic Management in Action(OSM)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบัติงานหลักฯ(OSM) เพื่อเพิ่ม ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านนการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ...

ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์
Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก 3 โรงเรียน เพื่อประชุมเตรียมการเปิดโครงการ Eco Town ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ควบคู่กับการรณรงค์ ...

ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธุ์ 2560 ผู้บริหารได้นำบุคลากรระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ศึกษาดูงานด้านการจัดการ ความปลอดภัยภายในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านการจัดการกายภาพ ...

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะ ...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ