ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เข้าเยี่ยมชม ...

กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับอาจาร์ยและนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Green Campus มหาวิทยาลัย...

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม...

พิธีมอบรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ร.ศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานในโอกาสรับโล่...

อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ "Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย" ขึ้นมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับขี่ ...

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศอื่นๆ