ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้บุคลากรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำบุญถวายอาหารเพลแก่พระสงฆ์ และพร้อมรับฟังเทศน์

The1" Annual Conference of Sustainabel University Network of Thailand

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม The1" Annual Conference of Sustainabel University

MU Lights Out ชาวมหิดลรวมใจปิดไฟ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเปิดตัวโครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน MU ...

ASEAN Energy Awards 2016

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยืน เป็นผู้แทน ม.มหิดล รับมอบรางวัล ASEAN Energy ...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลกรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามา
ศึกษาดูงาน ด้านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและปุ๋ย ...

มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนสวย ให้แก่คณะที่ได้รับรางวัลโดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ...

ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    19 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียด

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งวิศวกร

    19 มกราคม 2560 คลิกดูรายละเอียด

ประกาศอื่นๆ