ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย


ขั้นตอนการแจ้งเหตุ สิ่งของสูญหาย
 • แจ้งเหตุที่หน่วยรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งแจ้งรายะเอียดและกรอกแบบฟอร์ม
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด กรณีบัตรนักศึกษา/บัตร ATM แนะนำให้ไปแจ้งความที่ สภ. พุทธมณฑล เพื่อติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการสืบสวนข้อมูลเหตุการณ์
 • ดำเนินการสืบค้นหา กรณีรถจักรยานหายทางศูนย์วิทยุจะแจ้งรหัสรถจักรยาน เพื่อให้ รปภ. จุดต่างๆ พร้อมทั้งสายตรวจทำการตรวจสอบตามประตูป้อมยามต่างๆ รวมทั้งที่จอดรถจักรยานต่างๆ เช่น ใต้อาคารหอพักศึกษา 1-11 ลานจอดรถโรงอาหาร ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้น
 • ส่งคืนเจ้าของ หรือหากยังค้นหาไม่พบจะแจ้งไปหอพักหรือกองกิจการนักศึกษาต่อไป
 •  

  ขั้นตอนการแจ้ง เมื่อพบเจอสิ่งของ
 • เจ้าหน้าที่ รปภ. รับแจ้ง และลงบันทึกแจ้งรายละเอียด
 • เจ้าหน้าที่ทำการเก็บรักษาสิ่งของไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อรอการขอรับคืนจากเจ้าของ
 • เมื่อมีผู้มาแสดงความประสงค์รับของคืนให้พิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดยแสดงบัตรนักศึกษา
  หรือบัตรประจำตัว และให้ลงชื่อรับไว้
 •