ไทย : English : Intranet

MU Cefeteria

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงพละอเนกประสงค์ ให้เป็นโรงอาหารกลาง อาคาร MU Cafeteria เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ทั้งยัง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงอาหาร ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะเป็นสถานที่ ที่เอื้อต่อการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

MU Cefeteria

ภาพบรรยากาศภายในโรงอาหาร MU Cefeteria

แนะนำร้านค้าเปิดใหม่ใน MU Cafeteria

การบริหารจัดการอาคาร MU Cafeteria

การดำเนินงานในอาคาร MU Cafeteria

ผังร้านค้าใน MU cafeteria

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร ครั้งที่ 4/2552

กลับหน้าแรก

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 10 มีนาคม 2553