ไทย : English : Intranet

การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนผลประชา

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพูนผลประชา ให้มีความต่อเนื่องกับถนนกันภัยมหิดลตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาสตร์จนถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้เป็นเมืองแห่งจักรยานและการเดินเท้า โดยได้ปรับลดผิวถนนจาก 6 ช่องทางจราจร เหลือ 3 ช่องทางจราจร มีทางเดินเท้า ทางจักรยาน และพื้นที่กิจกรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

 

 

แผนผัง : แสดงถนนพูนผลประชา ที่จะดำเนินการปรับปรุง

บรรยากาศถนนพูนผลประชา

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2553