บริการห้องประชุม (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ห้องประชุม 1


รายละเอียด ห้องประชุม 1
 • ขนาดความจุจำนวน      35 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ประจำห้อง      ไมโครโฟนชุดประชุม   22   ตัว
                                             เครื่องขยายเสียง
                                             Computer + internet
                                             Visualizer
                                             Projector
                                            จอรับภาพ
 • หมายเหตุ***     บุคลากรที่ต้องการจะจองห้องประชุม ให้ Login เข้าระบบด้วย E-mail มหาวิทยาลัย
                             ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก เช่น (xxxxxx.bbb) หากมีข้อสงสัยติดต่อเบอร์ภายใน 1110
  ตารางการจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม คู่มือวิธีการใช้งาน

  ห้องประชุม 2

  รายละเอียด ห้องประชุม 2
 • ขนาดความจุจำนวน      13 ที่นั่ง
 • อุปกรณ์ประจำห้อง      Computer + internet
                                             Visualizer
                                             Projector
                                            จอรับภาพ
 • หมายเหตุ***     บุคลากรที่ต้องการจะจองห้องประชุม ให้ Login เข้าระบบด้วย E-mail มหาวิทยาลัย
                             ชื่อ.นามสกุล 3 ตัวแรก เช่น (xxxxxx.bbb) หากมีข้อสงสัยติดต่อเบอร์ภายใน 1110
  ตารางการจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม คู่มือวิธีการใช้งาน