ไทย : English : Intranet

วัดในศาลายา

วัดเทพนิมิต

 

เลขที่  178/23 ถนนศาลายา-บางภาษี    ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์ 73170 โทรศัพท์ 034-29734

สาระสำคัญ วัดเทพนิมิต ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี
พุทธศักราช 2538 เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด   เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่ 7  ของจังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีพระสงฆ์ จำนวน 16 รูป

วัดสาลวัน

      เลขที่ หมู่ที่/หมู่บ้าน 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110 โทรศัพท์ 02-441-9681

สาระสำคัญ วัดสาลวันมีเนื้อที่ 7 ไร่ โดยประมาณ พระสงฆ์และเณร มีจำนวน18 รูป ประติมากรรมภายในวัด ประกอบด้วย ซุ้มประตู หอระฆัง หอฉันท์ เมรุ พระอุโบสถ เดิมชื่อวัดศาลายา หลวงพ่อนำต้นสาละมาปลูก จึงกลายชื่อมาเป็นวัดสาลวัน

วัดสุวรรณาราม

     เลขที่ 140 หมู่ที่/หมู่บ้าน 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170 โทรศัพท์ 02-441033 โทรสาร 02-4410330

     สาระสำคัญ พระอุโบสถได้สัดส่วนสวยงาม บริเวณประตูจะมีรูปครุฑ และบริเวณภายในประดิษฐานพระพุทธรูป คือ พระพุทธสุวรรณบวรรังษี ศาลาสร้างด้วยไม้เต็ง ทรงไทยโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2507 ปัจจุบันยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์

วัดหทัยยนเรศวร์

     เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.19 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-2889-4223 , 081-610-6673 โทรสาร 0-2441-0366

สาระสำคัญ มีเนื้อที่ 6ตารางวาเดิมสร้างเป็นสำนักสงฆ์เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นามว่า สำนักสงฆ์หทัยนเรศวร์ กระทั่งปี 2536 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินขยายสำนักสงฆ์ฯ เพิ่มอีก 1 ไร่เศษ จนได้ครบ 6 ไร่ เพื่อจะได้ตั้งวัดให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ จึงได้รับการประกาศให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อปี 2546

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Call Center Tel : 02 - 4414400

   ปรับปรุงล่าสุด 25 กันยายน 2552