บริการอบอุ่น สนับสนุนการศึกษา พัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานความเป็นเลิศ
กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Division of Education Administration

ปัญญาของแผ่นดิน

       - กำหนดการ
       - ตารางจำนวนรับ

  • การดำเนินการรับบัตร Smart Card (New)
       - เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อขอรับบัตร
       - กำหนดการแจกบัตร นศ.ปี 1 รหัส 56
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ปี ๒๕๕๕ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-849-4592