| TH | EN | Intranet   
ค้นหาข่าวสารจาก : คำที่ค้นหา :             [+]  ดูข่าวทั้งหมด
 
ค้นหา "ทุกข่าว " จาก "กิจกรรม / อบรมสัมมนา"  ค้นพบ 1390  รายการ
   
หน้าแรก1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | หน้าสุดท้าย 
หน้าที่
 
1. วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2) "A Day of Fire Safety" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 27-04-2018
2. ศิริราช ชวนเข้าชมนิทรรศการเพื่อผู้พิการปีที่ 6 เอากายเขา...มาใส่ใจเราเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร. 0-2419-2617-9, 0-2419-2601, 0-2419-6363 25-04-2018
3. ศิริราชจัดบรรยาย เรื่อง ผื่นภูมิเเพ้ผิวหนัง 27 เม.ย. เวลา 10.00-12.00 น. ฟรี 24-04-2018
4. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรม 48 ปีภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย เวลา 8.30-15.30 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 23-04-2018
5. ศิริราช' ครบรอบ 130 ปี โครงการทำงานเพื่อแผ่นดิน 23-04-2018
6. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา 20-04-2018
7. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดบรรยายให้ความรู้ 'ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง' วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช ฟังฟรี สอบถาม 0-2419-7419 19-04-2018
8. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล จัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง วัคซีน...จำเป็นหรือไม่ในวัยสูงอายุ พร้อมบริการตรวจวัดความดันโลหิต 18 เม.ย.เวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช ฟรี สอบถามโทร 0-2419-7805 17-04-2018
9. ศิริราชจัดบรรยายให้ความรู้เรื่อง ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 27 เม.ย.นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถาม โทร. 0-2419-7419 17-04-2018
10. ศิริราชจัดนิทรรศการภาพถ่ายและประมูลภาพถ่ายจากแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-22 พ.ค. 61 ในหัวข้อ "ยิ้ม" เพิ่มเติม http://www.si.mahidol.ac.th/th/sifc 17-04-2018
11. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดบรรยายความรู้เรื่อง "วัคซีน จำเป็นหรือไม่ในวัยสูงอายุ" พร้อมบริการตรวจวัดความดันโลหิต ในวันที่ 18 เม.ย. 61 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 11-04-2018
12. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดบรรยายเรื่อง หมาบ้า อย่าบ้าตอบ ในวันที่ 11 เม.ย.2561 ผู้สนใจร่วมฟังบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร 0-2419-2673-5 05-04-2018
13. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 05-04-2018
14. ศิริราช'จัดงานสงกรานต์ "ศิริราชสงกรานต์ กตเวทิตาต่ออาจารย์ สืบสานมงคลธรรม" 11 เม.ย.นี้ 04-04-2018
15. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดบรรยายเรื่อง "หมาบ้า อย่าบ้าตอบ" 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2419-2673-5 04-04-2018
16. ฟังเรื่องหมาบ้ากับศิริราช วันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 13.00-15.00 น. 02-04-2018
17. ครบรอบปีที่ 32 การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 30-03-2018
18. รามาจัดเดิน-วิ่ง สมทบสร้างตึก 27-03-2018
19. พิธีปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 27-03-2018
20. ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2018 27-03-2018
21. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2561 คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ 27-03-2018
22. มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 26-03-2018
23. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดเลี้ยงยินดี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี ม.มหิดล รับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ 23-03-2018
24. ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการ AUN-QA International Conference 2018 วันที่ 26 มี.ค. 61 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 23-03-2018
25. จัดประชุม 12th APTHC 2018 22-03-2018
26. งานกาลาการกุศล บรมราชกุมารีผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด ประจำปี 2561 22-03-2018
27. รวมใจให้นกเงือกเพื่อคนรักป่า ผู้พิทักษ์ป่า ในกิจกรรม "วันรักนกเงือก" 22-03-2018
28. กลุ่มเสี่ยง' มาทางนี้... สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ในงานเสวนา "Lovecare YM2M Young Men's Health Station" รพ.ศิริราช 21-03-2018
29. ป้องกันโรคไต-เอสแอลอีในผู้หญิงเลี่ยงกินเค็ม-หวานและออกกำลัง ในงานสัมมนาเรื่อง "โรคเอส แอล อี...โรคไตในสตรี" จัดโดยสาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21-03-2018
30. สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ 19-03-2018
31. มหิดล'จัดประชุม SEADOM ครั้งที่10 เครือข่ายทางวัฒนธรรมและการศึกษาทางด้านดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 16-03-2018
32. การประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ประจำปี 2561 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย 13-03-2018
33. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ "สมาธิสั้น" รับมือได้ แนะนำ 7 เทคนิคการจัดการสมธิสั้นที่คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกอย่างสร้างสรรค์ 12-03-2018
34. ศึกษาดูงานบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ 09-03-2018
35. โครงการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย 2561 09-03-2018
36. การประชุม SEADOM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-17 มี.ค. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.seadom.org 08-03-2018
37. TOURISM SEMINAR 08-03-2018
38. วางแผน เปิดสัมมนา "แนวคิดและศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างอินเดียกับไทย" 07-03-2018
39. สตรีไทยไต Strong คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ชวนร่วมงาน "วันไตโลก สตรีไทย ไต Strong" วันที่ 8 มี.ค. เวลา 8.30-15.00 น. สอบถามโทร 0-2419-8383 07-03-2018
40. ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ AUN QA International Conference 2018 ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค นี้ 07-03-2018
41. ท่องเที่ยวสัมพันธ์ ในการเปิดสัมมนาเรื่อง แนวความคิดและศักยภาพการท่องเที่ยว ระหว่างอินเดียแลไทย 07-03-2018
42. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานวันไตโลก สตรีไทย ไต สตรอง ในวันที่ 8 มีนาคม เวลา 08.30-15.00 น. ที่โถงอาคาร 100 ปี รพ.ศิริราช 06-03-2018
43. การสัมมนาเรื่อง แนวความคิดและศักยภาพการท่องเที่ยวระหว่างอินเดียและไทย โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ร่วมกับสถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 06-03-2018
44. กิจกรรม วันรักนกเงือก เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก 05-03-2018
45. ศิริราช จัดงานวันไตโลก สตรีไทย ไต Strong ในวันที่ 8 มี.ค. เวลา 08.30-15.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาวักกะวิทยา โทร. 0-2419-8383 05-03-2018
46. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เปิดโครงการคัดเลือก แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 สอบถามโทร. 0-2441-5000 ต่อ 2103, 2222 05-03-2018
47. ไอ.ซี.ซี.จับมือมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมงาน วันรักนกเงือก 28-02-2018
48. นักวิทยาศาสตร์โนเบลสาขาเคมี ร่วมฉลอง 60 ปีคณะวิทย์มหิดล 26-02-2018
49. ศิริราชจัดงานเดินวิ่ง ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. เวลา 14.00 ณ บริเวณ ร.พ.ศิริราช สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ร.พ.ศิริราช ในวันที่ 24-25 ก.พ. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิราและสมัครออนไลน์ พร้อมชำระเงิน ในวันที่ 26-28 ก.พ. 20-02-2018
50. ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนีเวชวิทยา เรื่อง เนื้องอกมดลูก วันที่ 21 ก.พ. 61 เวลา 12.00-16.00 น. 19-02-2018
51. กิจกรรมรวมใจให้นกเงือก https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9610000015708 … 16-02-2018
52. ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาเรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก” 21 ก.พ. นี้ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้อง ไทย - เยอรมัน ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 รพ.ศิริราช สอบถามโทร. 02-419-4772 15-02-2018
53. ศิริราชจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง โรคเนื้องอกมดลูก วันที่ 21 ก.พ. เวลา 12.00-16.00 น. ณ ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 ร.พ.ศิริราช 13-02-2018
54. เปิดงาน "วันรักนกเงือก : รวมใจให้นกเงือก" สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ถ.พระราม 6 13-02-2018
55. วิ่งการกุศล มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล AEON Mini Marathon #2 เพื่อระดมทุนสนับสนุน "โครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งของมูลนิธิรามาธิบดี" วันที่ 18 มี.ค. เวลา 04.00-07.30 น. 05-02-2018
56. แอพ 'บางกอกน้อยโมเดล' เฟสแรกฐานข้อมูลสุขภาพคนเมือง ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. พัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนการพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตคนเมืองโดยออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 23-01-2018
57. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ การบินไทย แถลงจัดกิจกรรมการกุศล 'ไมล์ปันสุข' ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช 16-01-2018
58. หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราชจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ‘กินอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง’ วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ใกล้ท่าน้ำรถไฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามโทร 0-2419-2617-9 09-01-2018
59. ศิริราชชวนเที่ยวงานวันเด็กฟรี "กินอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" หลากหลายกิจกรรมสุดมันส์ ...สารพันของแจก ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 08-01-2018
60. สสส.จัดกิจกรรมโรงพยาบาลต้นเเบบ 4 ภาค สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็ม ช่วย 4 ลด ลดการเกิดโรค-ลดภาวะแทรกซ้อน-ลดการตาย-ลดภาระค่าใช้จ่าย ในกลุ่มโรควิถีชีวิต 08-01-2018
61. แรงงานไทยในต่างแดนเพื่อชีวิตที่ดี..ลำบากก็ต้องเสี่ยง ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ" โดย สสส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 29-12-2017
62. 4 เยาวชนโชว์ศักยภาพดนตรีเวที SET ปี 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เป็นปีที่ 20 เปิดกว้างให้กับเครื่องดนตรีทุกประเภทตามความถนัดของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีคลาสสิก ดนตรีสากล ดนตรีไทย ขับร้องเพลงโอเปร่า 26-12-2017
63. ชวนชิมอาหารโรงพยาบาล ปรุงเพื่อลด 'เอ็นซีดี' ในโครงการ "พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม" 25-12-2017
64. คณะดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดดนตรีแจ๊ซนานาชาติ ครั้งที่ 10 หรือ Thailand International Jazz Conference 2018 (TIJC 2018) เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับสังคมด้วยดนตรี สำหรับเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง 25-12-2017
65. เอสซีจีปั้นเยาวชนรุ่นจิ๋ว สู่การเป็น 'ยอดนักกีฬา' ในกิจกรรม "ปั้นเด็ก @SCG ฺBadminton Academy" พัฒนาศักยภาพร่างกายและความพร้อมของเยาวชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาร่างกายสู่การเป็นยอดนักกีฬาในอนาคต 21-12-2017
66. กิจกรรมโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม 4 ภาค 20-12-2017
67. ศิริราช พร้อม 70 รพ.เครือข่ายทั่วประเทศ ในกิจกรรม "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสมทบได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ 20-12-2017
68. คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศึกษาดูงาน แบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ ศึกษาดูประวัติความเป็นมาและงานวิจัยของแบรนด์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของโรงงาน 18-12-2017
69. โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย "Healthy & Happy Run 2018" วันที่ 27 ม.ค. 2561 ณ สวนลุมพินี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคสมทบทุนให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ http://www.healthyhappyrun.com 15-12-2017
70. ไทยนำร่องจัด'โรโบคัพ'เอเชียฯ เวทีปั้นสตาร์ทอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 15-12-2017
71. คนไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการ'เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นพร้อมกันใน 65 จังหวัด 15-12-2017
72. "รุ่นใหญ่" กระทุ่มล้ม จ.นครปฐม โชว์ไลน์แดนซ์ออกท่าทางเพื่อสุขภาพของผู้สูงวัย จากโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ภายใต้ธีม "สูงวัย แจ่มใส แข็งแรง" 13-12-2017
73. ไทย' รับจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งแรกของเอเชียแปซิฟิก RoboCup Asia-Pacific 2017 พร้อมจัด Thailand Robotics Week 2017 รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเวทีปั้นสตาร์ตอัพไทยสายหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 06-12-2017
74. แถลงจัดงาน Thailand Robotics Week 2017 และ RoboCup Asia-Pacific 2017 ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. ที่ไบเทค บางนา และมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 06-12-2017
75. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เป็นตัวแทนของนักศึกษาไทยเข้าร่วมประชุม The 11th Review Meeting of the ASEAN International Mobility for Students Program ที่ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย 06-12-2017
76. แข่งหุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue) ในรายการ RoboCup Asia-Pacific 2017 การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ นานาชาติครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่าง 14-17 ธันวาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันชิงแชมป์โลก 04-12-2017
77. สสส. ชวนตายายแข่งโชว์สเต็ป-ทีม 'สว.กระทุ่มล้ม'เบียดคว้าชัย 23-11-2017
78. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวโครงการ บุญ 1 บาท เพื่อล้านชีวิต หาทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 23-11-2017
79. ฝึกอบรม 2nd iClass Anatomy Cadaver Course Asia ครั้งแรกในประเทศไทย กับการรวมตัว 3 หน่วยงานใหญ่จัดอบรมและสาธิตการใช้นวัตกรรมโปรตีนสลายริ้วรอย 20-11-2017
80. ศิริราชสานประเพณี รับน้องข้ามฟากเมื่อก้าวขึ้นท่า เจ้ากับข้าพี่น้องกัน ของ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะต้องลงเรือจากท่ามหาราช ข้ามฟากมายังท่าศิริราช ที่มีคณาจารย์พร้อมด้วยรุ่นพี่มาคอยต้อนรับ 20-11-2017
81. งานแถลงข่าว ครบรอบ 12 ปี TPO วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย พร้อมเผยกิจกรรมไฮไลต์ฤดูกาลที่13 ณ หอแสดงดนตรี มหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา 13-11-2017
82. รักษาการอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2560 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช 09-11-2017
83. เสริมความรู้เทคนิคแพทย์ความงาม ในโครงการอบรม "2nd iClass Anatomy Cadaver Course Asia" เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งที่ 2 ในเอเชีย 09-11-2017
84. ดูงานไทย โรงเรียนมัธยมโคชิ ประเทศญี่ปุ่น เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 08-11-2017
85. โค้ชอ๊อตเปิดเคล็ดลับทำทีมสู่ระดับโลก ในงานสัมมนาวิชาการ "สร้างทีมอย่างไร ก้าวไกลระดับโลก : กรณีศึกษาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย" วันที่ 23-24 พ.ย. นี้ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 08-11-2017
86. รับน้องข้ามฟาก ประจำปี 2560 "ศิริราช รุ่น 127" วันที่ 11 พ.ย. เวลา 07.00 น. สืบสานประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้นักศึกษาน้องใหม่กับรุ่นพี่รวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่ามีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี 08-11-2017
87. งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2560 การจัดการคุณค่าศิริราชสู่องค์กรสมรรถนะสูง วันที่ 9-10 พ.ย. ติดต่อโทร 0-2419-8776, 7465, 8764 08-11-2017
88. รพ.ศิริราช จัดงาน เดิน-วิ่ง 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 61 รายได้สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ 07-11-2017
89. อบรม พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อไรบ้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage : มูลนิธิหมอชาวบ้าน 06-11-2017
90. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมโคชิ ประเทศญี่ปุ่น 03-11-2017
91. แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรม ในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 03-11-2017
92. คณะ ICT มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับประเทศ The 9th National Conference on Information Technology (NCIT2017) 02-11-2017
93. ประชุมวิชาการ Siriraj Pediatric Annual Conference 2017 ‘Moving Forward to the Excellent Child Health’ 7 – 10 พ.ย. 60 30-10-2017
94. ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนต์รามคำแหง เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อ ณ MUIC ม.มหิดล 30-10-2017
95. ศิริราชจัดกิจกรรมภาคประชาชนในโอกาสฉลองครบรอบ 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 30ต.ค.– 3 พ.ย. โทร 0-2419-5960, 0-2419-5962 30-10-2017
96. กินผักผลไม้ปลอดภัย' นโยบายที่สร้างกระแสใหม่ปีนี้ ในงานประชุมวิชาการกินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ 27-10-2017
97. ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่ 12 "เศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลอย่างไร ให้ยั่งยืนในยุคไทยแลนด์ 4.0" 27-10-2017
98. คนไทยตอบรับ กระปุกออมสิน#ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ 27-10-2017
99. ศิริราช-มทร.ธัญบุรีจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. ขอความร่วมมือแต่งกายเหมือนการเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ 24-10-2017
100. 13 ตุลาคม 15.52 น.ศิริราชรำลึก ร.9 "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" 17-10-2017
 
เลือกอ่านข่าวตามประเภทต่างๆ
รางวัลและผลงาน กิจกรรม / อบรมสัมมนา
นวัตกรรม / งานวิจัย ข่าวบริการวิชาการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ / เอกชน มหิดลเพื่อสังคม
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ข่าวมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 
Copyright © 2013 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6213