| TH | EN | Intranet   
ค้นหาข่าวสารจาก : คำที่ค้นหา :             [+]  ดูข่าวทั้งหมด
 
ค้นหา "ทุกข่าว " จาก "ความร่วมมือกับภาครัฐ / เอกชน"  ค้นพบ 547  รายการ
   
หน้าแรก1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | หน้าสุดท้าย 
หน้าที่
 
1. มูลนิธิอายิโนะโม๊ะโต๊เ มอบทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น 30-09-2019
2. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พบปะหารืออธิการบดี ม.มหิดล ความร่วมมือพัฒนาสถานีศาลายา 23-09-2019
3. ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ อาเซียน 19-09-2019
4. รฟท. ร่วมกับ ม.มหิดล ประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศาลายา เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศาลายา 19-09-2019
5. ICT ม.มหิดล ร่วมพัฒนา “VideoQR” ซ่อนข้อมูล Video ในสื่อโฆษณา ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning 13-09-2019
6. คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ลงนามร่วมทุนพัฒนานวัตกรรมรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสู่ระดับโลก 11-09-2019
7. ลงนาม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล - สปสช. 10-09-2019
8. ลงนามความร่วมมือโครงการศาลายาสตาร์ทอัพทาวน์ 05-09-2019
9. ม.มหิดล สวทช. ร่วมลงนามจัดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 04-09-2019
10. อธิการบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผอ. สวทช. ผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย 04-09-2019
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 02-09-2019
12. มหิดล-สตรีวิทยา'ร่วมมือพัฒนาวิชาการ 30-08-2019
13. เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 28-08-2019
14. ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 28-08-2019
15. ม.มหิดล-ออกซฟอร์ด พัฒนาวัคซีน ต้านไข้มาลาเรียที่แรกอาเซียนร่นเวลาจาก 30 ปีเหลือ 10 ปี 28-08-2019
16. อพวช. ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล แถลงการศึกษาค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก 27-08-2019
17. SET ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล แถลงข่าวจัดประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 26-08-2019
18. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บมจ.บ้านปู เชิญชวนนักเรียนสมัครค่ายเพาเวอร์กรีน 14 20-08-2019
19. คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน เสวนาความรู้ ยุทธการต้านมะเร็ง 19-08-2019
20. สสส. - ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือสร้าง มหาวิทยาลัยสุขภาพ หนุนสุขภาวะคนรุ่นใหม่ 16-08-2019
21. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ม.มหิดล จัดงาน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 15-08-2019
22. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง พัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 14-08-2019
23. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบัทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาหาร 13-08-2019
24. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 13-08-2019
25. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 07-08-2019
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่และเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยแบบไร้รอยต่อ 02-08-2019
27. บทพิสูจน์ความร่วมมือ อมตะ & ม.มหิดล กับการลงเสาเข็ม SMART Community ครบวงจร แห่งแรกของภาคตะวันออก 01-08-2019
28. บ้านปู-ม.มหิดล ผุดค่ายพาวเวอร์กรีน 01-08-2019
29. มหิดล-อมตะ สร้างชุมชนอัจฉริยะ 31-07-2019
30. แพทยศาสตร์ 4 สถาบันร่วมต้านมะเร็ง 31-07-2019
31. สสส.-สำนักพิมพ์ bookscape-dtac จัด Public Forum เจาะลึกจิตวิทยาเด็ก 30-07-2019
32. กสทช.ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งศูนย์ 5G 30-07-2019
33. ร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town 30-07-2019
34. เปิดแล้ว!ค่ายเพาเวอร์กรีน ปีที่14 โดย บมจ.บ้านปู ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 30-07-2019
35. ม.มหิดล จับมืออมตะลุยอีอีซี พัฒนาเมืองหมอ-การศึกษา 26-07-2019
36. ม.มหิดลลงนามพัฒนา Edu-town - Medi-town https://www.newtv.co.th/news/38665 25-07-2019
37. ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room ให้กับ ม.มหิดล 24-07-2019
38. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ บมจ.บ้านปู เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.4-5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ สมัครค่ายเพาเวอร์กรีน 14 ภายใต้หัวข้อ รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 24-07-2019
39. งานประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23-07-2019
40. ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDoWeight Training Room ให้ ม.มหิดล 23-07-2019
41. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เผยความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน 23-07-2019
42. แสดงพลัง วิ่งต้านมะเร็ง เปลี่ยนได้ด้วยความร่วมมือ ในงาน วิ่งเชิงสัญลักษณ์ 19-07-2019
43. จีจีซีร่วมให้ความรู้เยาวชนแยกขยะเพื่อสร้างเงินออม 18-07-2019
44. ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย 18-07-2019
45. สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือมหาวิทยาลัยมหิดล 18-07-2019
46. Code Their Dreams' พัฒนาสังคมดิจิทัลการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 15-07-2019
47. ส่งมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย DeeDo Weight Training Room ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล 12-07-2019
48. ล็อกซเล่ย์จิตอาสา ต่อยอดประสบการณ์น้องๆ ผู้ด้วยโอกาส 11-07-2019
49. บริดจสโตนจัดโครงการ B-Active ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 11-07-2019
50. ซีดีจีจับมือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล สร้างแพลตฟอร์มท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 11-07-2019
51. ซีดีจี ผนึก ม.มหิดล หนุนสังคมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 09-07-2019
52. ร่วมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 03-07-2019
53. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผนึกกาลังองค์กรรัฐ-เอกชนทดสอบ '5G' หวังไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน 01-07-2019
54. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. มหิดล ร่วมมือ 40 พันธมิตรทดสอบเทคโนโลยี 5 จี 01-07-2019
55. ม.มหิดล-สสส. สร้างมหาวิทยาลัยสุขภาพ ลดอุบัติการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 28-06-2019
56. กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน ประมงน้อมเกล้าฯ โชว์จักรวรรดิสัตว์น้ำสุดยิ่งใหญ่ 26-06-2019
57. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผนึกทดสอบเทคโนโลยี 5 จี มุ่งเป้ารองรับการลงทุนดิจิตอลพื้นที่อีอีซี 25-06-2019
58. กรมการข้าวฟันธงกระแสตอบรับ ข้าว กข43 มาแรง จากการศึกษาวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 24-06-2019
59. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมมือด้านงานวิจัยกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.นครปฐม 21-06-2019
60. บมจ.อมตะคอร์ปอเรชั่น มาเยือนและวางแนวทางความร่วมมือ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 20-06-2019
61. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จับมือไทยพาณิชย์ จัดค่ายดนตรีฤดูร้อน ปี 62 17-06-2019
62. ม.มหิดล ผนึก รพ.พระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 17-06-2019
63. หน้าฝน ยอดคนป่วยพุ่ง Healthcare 2019 จับมือ 30 รพ. เรียนรู้...สู้โรคเขตร้อน 17-06-2019
64. เปิดเวที โชว์พลังเมกเกอร์คนรุ่นใหม่ 12-06-2019
65. สายงานอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science เตรียมตัวสอบมาตรฐานอาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูล มาตรฐานสากลหนึ่งเดียวในประเทศไทย 12-06-2019
66. อบต.โก่งธนู จับมือมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12-06-2019
67. กสอ.' จับมือ 8 มหาวิทยาลัย ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ "เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย" 11-06-2019
68. ปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ - สวนสัตว์และอควาเรียมไทย 10-06-2019
69. สสส. - ม.มหิดล จัด18 รร.ฉลาดเล่นนำร่อง เด็กไทยสอบผ่าน 26.2% ตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก 10-06-2019
70. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผนึก 6 องค์กร พัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล 06-06-2019
71. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และวิศวกรไทย ร่วมวิจัยกระดูกขากรรไกรไททาเนียม ช่วยผู้ป่วยลดความทรมาน และการผ่าตัดซ้ำ 06-06-2019
72. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จับมือ สตช. ร่วมพัฒนานิติวิศวกรรมรับมืออาชญากรรมยุคดิจิทัล 06-06-2019
73. ม.มหิดล ผนึก 6 องค์กร พัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล 05-06-2019
74. ลงนาม วิทย์กีฬา ม.มหิดล - ม.อาคิตะ 04-06-2019
75. กศน.จัดหลักสูตรปั้นครูต้นแบบ ยกระดับการเรียนรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษ 04-06-2019
76. ส่งมอบเสื้อโปโล สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ขุนเลเกมส์ 04-06-2019
77. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กับ ม.อาคิตะ และ ม.มหิดล 31-05-2019
78. 6 องค์กรร่วมพัฒนาพลเมืองเข้าใจดิจิทัล 30-05-2019
79. ร่วมมือ ลงนามข้อตกลงร่วมมือ ม.มหิดล - ม.อาคิตะ 29-05-2019
80. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล ร่วมกับ 6 หน่วยงาน 28-05-2019
81. ความร่วมมือ เฝ้าระวังป้องกันการ บาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ 22-05-2019
82. สธ.ร่วมมือเครือข่าย 8 หน่วยงาน ป้องเจ็บ-ตายจากแมงกะพรุนพิษ 22-05-2019
83. พพ.จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ทดสอบผลิตภัณฑ์ฉลากประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน 21-05-2019
84. โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และ ม.ศรีปทุม 21-05-2019
85. แก้เด็กติดจอ ในงานแถลงข่าว สสส. - ม.มหิดล - สมาคมกีฬาญี่ปุ่น จับมือต่อยอดการละเล่นไทยดั้งเดิม พลิกวิกฤติเด็กไทย "ติดจอ" 15-05-2019
86. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาล 10-05-2019
87. ลงนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล - บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง 03-05-2019
88. นานาชาติร่วมหารือ สื่อสารคนไทยลดพฤติกรรมชีวิตติดเค็ม 03-05-2019
89. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ มจธ. พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจ ช่วยผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว 03-05-2019
90. ครั้งแรก!! นั่งรถไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาล รฟท. - รฟม. - ศิริราช จับมือสร้าง 02-05-2019
91. อบจ.สมุทรสาคร' ผนึกกำลัง 'ม.มหิดล' ขับเคลื่อนหลักสูตรเพื่อโลก..โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 02-05-2019
92. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 02-05-2019
93. เอ็มโอยูสร้างสถานีร่วมศิริราช-ตึก 15 ชั้นคร่อม 30-04-2019
94. ความร่วมมือโครงการ Siriraj Smart Hospital เพื่อประชาชน 30-04-2019
95. พีทีที โกลบอล ยึดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ธุรกิจยั่งยืน 30-04-2019
96. ลงนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล - สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 25-04-2019
97. มจธ.-รามา วิจัยอุปกรณ์ขยายผนังหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจเรื้อรัง ถูกกว่านำเข้า 30% 25-04-2019
98. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ชาติในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและทางเลือกในการใช้โพรไบโอติกเพื่อการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 24-04-2019
99. รัฐหนุนกรมวิทย์ฯ เป็นหน่วยควบคุมกำกับมาตรฐาน OECD GLP ทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ 23-04-2019
100. ประชุมผนึกความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล - ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 22-04-2019
 
เลือกอ่านข่าวตามประเภทต่างๆ
รางวัลและผลงาน กิจกรรม / อบรมสัมมนา
นวัตกรรม / งานวิจัย ข่าวบริการวิชาการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ / เอกชน มหิดลเพื่อสังคม
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ ข่าวมหาวิทยาลัยอื่นๆ
 
Copyright © 2013 By Public Relations, Office of the President, Mahidol University. All rights reserved.
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6213