หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | บริการ | เอกสารเผยแพร่ | รายงานการประชุม | ติดต่อ
 
 
ภารกิจ
บริการ
บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
 
\
บริการ 
 
“ทำงานดี มีระบบ บริการครบ ด้วยน้ำใจ”

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มีหลากหลายบริการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ได้แก่

- เครือข่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์    

 
- สื่อ Social Media
 
- www.mahidol.ac.th – THAI & ENG
- www.mahidol.ac.th/caupt/
- www.op.mahidol.ac.th
- www.op.mahidol.ac.th/orga/ (Internet / Intranet)
   
- www.facebook.com/mahidol/ (มหาวิทยาลัย)
- www.facebook.com/mahidolpr/ (งานสื่อสารองค์กร)
   
-https://twitter.com/mahidolpr
- IG: mahidolpr
 
- เสียงตามสาย : ผลิต Spot
 
- การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
  - แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
- รายละเอียดการขอความอนุเคราะห์ (จำนวนขั้นต่ำสำหรับการผลิตฟรี / ราคาการผลิตของแต่ละขนาด เป็นต้น)
 
- การออกแบบสื่อพิเศษ (Banner/ Cut Out/ Brochure และอื่นๆ)
 
- คลังภาพมหาวิทยาลัย
 
- ยืม Backdrop อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
 
- ประสานงานมหิดลแชนแนล / ลิขสิทธิ์รายการ
 
 
กองบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Copyright © 2015 General Administration Division All rights reserved.
Site Map