หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | บริการ | เอกสารเผยแพร่ | รายงานการประชุม | ติดต่อ
 
 
ภารกิจ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บริการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
บุคลากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เอกสารเผยแพร่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
\
ระบบรถโดยสารรับ-ส่ง ระหว่างวิทยาเขต (Shuttle Bus)  
 
ตารางบริการ  Shuttle  Bus   (ปรับปรุงรอบ 3) 20 กรกฎาคม 2560  
ดาวน์โหลดเอกสาร      

ตารางรอบรถยนต์รับ-ส่งเอกสาร คณะสถาบัน

ตารางเดินรถ 9 ก.ค.59  เส้นทางเดินรถ+อัตราค่าบำรุง
ระบบค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร MU Shuttle Bus
ศาลายา-วิทย์ วิทย์  - ศาลายา
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ
5.45 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267 6.40 คันที่ 9     ปิ่นเกล้า วิชาญ 080-459-1129
6.10 คันที่ 7      ปิ่นเกล้า ณัฐพล 082-494-8417 7.15 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018
7.00 คันที่ 3     ปิ่นเกล้า ชัยณรงค์ 090-919-7847 7.15 คันที่ 7     ปิ่นเกล้า ณัฐพล 082-494-8417
8.30 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573 7.30 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267
9.00 คันที่ 9 วิชาญ 080-459-1129   8.00 คันที่ 2      กรุงธน สมทรง 084-356-0503
10.00 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869 8.30 คันที่ 3      กรุงธน ชัยณรงค์ 090-919-7847
11.00 คันที่ 3      กรุงธน ชัยณรงค์ 090-919-7847 11.00 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267
11.30 คันที่ 7      ปิ่นเกล้า ณัฐพล 082-494-8417 12.00 คันที่ 3 ชัยณรงค์ 090-919-7847
12.00 คันที่ 4      ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018 12.30 คันที่ 2       กรุงธน สมทรง 084-356-0503
13.00 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573 13.00 คันที่ 7      ปิ่นเกล้า ณัฐพล 082-494-8417
14.30 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869 13.35 คันที่ 9 วิชาญ 080-459-1129
15.05 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267 15.15 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573
15.30 คันที่ 4       ปิ่นกล้า ละเอียด 086-544-7018 15.45 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869
16.05 คันที่ 2    กรุงธน สมทรง 084-356-0503 16.35 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018
16.15 คันที่ 7     ปิ่นเกล้า     ณัฐพล 082-494-8417 17.15 คันที่ 7     ปิ่นเกล้า      ณัฐพล 082-494-8417
16.35 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573 18.35 คันที่ 3       กรุงธน ชัยณรงค์ 090-919-7847
16.45 คันที่ 9 วิชาญ 080-459-1129      
17.05 คันที่ 6      กรุงธน เจริญ 081-345-8869 วิทย์  -ศิริราช
17.35 คันที่ 3      กรุงธน ชัยณรงค์ 090-919-7847 เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ
ศาลายา - ศิริราช 10.00 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ 12.00 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869
6.00 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768 13.00 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018
6.15 คันที่ 2       สมทรง 084-356-0503 16.15 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267
9.30 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267 17.05 คันที่ 2      ปิ่นเกล้า สมทรง 084-356-0503
10.00 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768 ศิริราช - ศาลายา
11.00 คันที่ 2     สมทรง 084-356-0503 เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ
13.10 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768 7.15 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573
15.35 คันที่ 3       ศิริราช ชัยณรงค์ 090-919-7847 7.30 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768
16.45 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768 7.45 คันที่ 6 เจริญ 081-345-8869
17.35 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018 10.30 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573
      11.30 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768
 ศิริราช-วิทย์ 12.45 คันที่ 6 เจริญ 081-345-8869
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ 13.30 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018
6.30 คันที่ 4     ปิ่นเกล้า ละเอียด 086-544-7018 14.00 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768
7.15 คันที่ 2     สมทรง 084-356-0503 16.35 คันที่ 3      ศิริราช ชัยณรงค์ 090-919-7847
10.15 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267 17.15 คันที่ 1 ประกอบ 081-889-6267
11.45 คันที่ 2 สมทรง 084-356-0503 17.45 คันที่ 8 เชิดชัย 094-568-2768
 วิทย์-ปิ่นเกล้า-ศิริราช 18.00 คันที่ 2 สมทรง 084-356-0503
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ ศาลายา - ศูนย์การแพทย์-วิทยาลัยน้ำทองสิกขาลัย
6.45 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573 จุดออกรถ หน้าคอนโด ประตู 5
7.00 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869 เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ
 ปิ่นเกล้า-ศิริราช 6.45 41-3552 ทวี 0867651923
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ 7.15 41-3552 ทวี 0867651923
7.00 คันที่ 5 เอกพล 081-414-9573 7.45 41-3552 ทวี 0867651923
7.15 คันที่ 6      ปิ่นเกล้า เจริญ 081-345-8869 8.20 41-3552 ทวี 0867651923
อรุณอัมรินทร์-บางแค-ศาลายา 11.45 41-3552 ทวี 0867651923
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ 12.35 41-3552 ทวี 0867651923
6.45 41-3546 เกียรติศักดิ์ 0891711400 16.00 41-3552 ทวี 0867651923
ศาลายา-บางแค- อรุณอัมรินทร์ 16.45 41-3552 ทวี 0867651923
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ 17.45 41-3552 ทวี 0867651923
16.45 41-3546 เกียรติศักดิ์ 0891711400  กระทรวงสาธารณสุข-ศาลายา
องค์พระปฐมเจดีย์-ศาลายา 7.00 41-6177 ยุทธชัย 0874079368
เวลา ประเภท/ทะเบียน พนักงานขับรถ ศาลายา-กระทรวงสาธารณสุข
7.30 41-6179 อุทัย 0897874398 16.45 41-6177 ยุทธชัย 0874079368
ศาลายา-องค์พระปฐมเจดีย์ โครงการสมบัติบุรี-ศาลายา
เวลา ทะเบียน พนักงานขับรถ 7.00   สมาน 083-693-2765
16.45 41-6179 อุทัย 0897874398 ศาลายา-โครงการสมบัติบุรี
      16.45   สมาน 083-693-2765
           
 
 
กองบริหารงานทั่วไป
ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Copyright © 2015 General Administration Division All rights reserved.
Site Map