หน้าหลัก แนะนำกองวิเทศสัมพันธ์   ข่าวและกิจกรรม
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ Mahidol University Global Education Office (MUGO) Download MU Visit Request Form
  Download (Presentations of IR Network Meeting 3/2557)    
  Download (Presentation "Share and Learn: Visiting Fellow Program")  
         

 

FACTS & FIGURES 2013-2014

 

Mahidol University Prospectus

 
Spectrum
 
Volume 21 Number 3
 

September - December 2014

 

 

 

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 0-2849-6230-6 โทรสาร 0-2849-6237