หน้าหลัก แนะนำกองวิเทศสัมพันธ์   Download MU Visit Request Form
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ Mahidol University Global Education Office (MUGO)  
         

__

 

FACTS & FIGURES 2016

Spectrum

Volume 22 Number 3

 
 

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 0-2849-6230-6 โทรสาร 0-2849-6237