หน้าหลัก แนะนำกองวิเทศสัมพันธ์   Download MU Visit Request Form
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ Mahidol University Global Education Office (MUGO)  
  Download (Presentations of IR Network Meeting 3/2557)    
  Download (Presentation "Share and Learn: Visiting Fellow Program")  
         

 

 

 

 

 

FACTS & FIGURES 2013-2014

Mahidol University Prospectus

Spectrum

Volume 21 Number 3

 
 

 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ศาลายา) 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 0-2849-6230-6 โทรสาร 0-2849-6237