พ.ศ. 2551

แสดง # 
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรถยนต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ความก้าวหน้าในตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่่อส่วนงาน) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศูนย์พัฒนาปัญญาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑

Page 1 of 4

<< Start < ต่อไป 1 2 3 4 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2551