พ.ศ. 2553

แสดง # 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารศูนย์โรคหัวใจ The Heart by Siriraj คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องหมายสามารถทางกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานใวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงานในศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๓

Page 1 of 3

<< Start < ต่อไป 1 2 3 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2553