พ.ศ. 2553

แสดง # 
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.๒๕๕๓

Page 3 of 3

<< Start < ต่อไป 1 2 3 ต่อไป > End >>
You are here:   หน้าแรกข้อบังคับพ.ศ. 2553