Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล   ย้อนกลับ   กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33

กีฬาบุคลากร สกอ.33 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่    ลิงค์เว็บไซต์  http://www.cmu.ac.th/angkaewgames/

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เห็นชอบให้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 33 หรือ "อ่างแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 16 ชนิดกีฬา
 ช้างอ่างแก้ว
 
     
     


หน้าแรก "อ่างแก้วเกมส์"
 HOT NEWS
 
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 
สรุปเหรียญรางวัล
 รายงานผลการแข่งขัน
 
ข้อมูลการแข่งขัน
 เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายจัดการแข่งขัน (รายชนิดกีฬา)
 เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายเทคนิค กกมท.
 เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายดำเนินงาน/พิธีการต่างๆ
 
กำหนดการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
 
กำหนดการพิธีเปิด-ปิด
 
กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
 การแบ่งสายการแข่งขัน
 สนามแข่งขัน
 อุปกรณ์การแข่งขัน
 หอพักภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกี่ยวกับ "อ่างแก้วเกมส์"
 
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
      กีฬาฟุตบอล (ที่ 1007/2557 ลว.17 เม.ย.57)
      กีฬาวอลเลย์บอล (ที่ 982/2557 ลว.10 เม.ย.57)
      กีฬากรีฑา (ที่ 1061/2557 ลว.21 เม.ย. 57)
      กีฬาว่ายน้ำ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
      กีฬากอล์ฟ (ที่ 1008/2557 ลว.17 เม.ย.57)
      กีฬาเซปักตะกร้อ (ที่ 983/2557 ลว.10 เม.ย.57)
      กีฬาเทนนิส (ที่ 1009/2557 ลว.17 เม.ย.57)
      กีฬาเทเบิลเทนนิส (ที่ 939/2557 ลว.8 เม.ย.57)
      กีฬาแบดมินตัน (ที่ 1010/2557 ลว.17 เม.ย.57)
      กีฬาโบว์ลิ่ง (ที่ 984/2557 ลว.10 เม.ย.57)
      กีฬาเปตอง (ที่ 938/2557 ลว.8 เม.ย.57)
      กีฬาลีลาศ (ที่ 1011/2557 ลว.17 เม.ย.57)
      กีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด (ที่ 937/2557 ลว.8 เม.ย.57)
      กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ที่ 983/2557 ลว.10 เม.ย.57)
      กีฬาแอโรบิค (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
      กีฬาครอสเวิร์ด (ที่ 1062/2557 ลว.16 เม.ย.57)
      กีฬาหมากกระดาน (ที่ 985/2557 ลว.10 เม.ย.57)
      ผู้ประสานงานกลาง (ที่ 940/2557 ลว.8 เม.ย.57)
 

ผู้ประสานงานส่วนกลาง :
 คุณ เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  และคุณ ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391  โทรสาร 0-2849-6287
 
 
ดาวน์โหลด