Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล  |  ย้อนกลับ   กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32
กีฬา สกอ. ครั้งที่ 32 "บางแสนเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          คลิกดูเว็บไซต์ http://bangsaengame.buu.ac.th/

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เห็นชอบให้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 32 หรือ "บางแสนเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยเห็นชอบให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง ว่ายน้ำ ลีลาศ แอโรบิค ครอสเวิร์ด สนุกเกอร์และบิลเลียด และหมากกระดาน

อันดับมหาวิทยาลัย
 

 อันดับ 2
      
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 58 แห่ง โดยทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าเหรียญทอง จำนวน 42 เหรียญ เหรียญเงิน 37 เหรียญ และเหรียญทองแดง 51 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 130 เหรียญ จากจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด 876 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 14.84

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://bangsaengame.buu.ac.th/
ข้อมูลชนิดกีฬาต่างๆ
กีฬาฟุตบอล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาวอลเลย์บอล
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาเซปักตะกร้อ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาแบดมินตัน
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาเทนนิส
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาเทเบิลเทนนิส
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กรีฑา
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาเปตอง
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาตะกร้อลอดห่วง
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
กีฬาลีลาศ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ดัชนีคำสั่งอนุมัติฯ
กีฬา สกอ. ครั้งที่ 32
ข้อมูลทั่วไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- คุณเทวัญ, คุณณชัยริทธิ์ กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391
 
 
ดาวน์โหลด