cowboygameมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เว็บไซต์ http://www.cowboygames.mju.ac.th/

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาิวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 30 หรือ "คาวบอยเกมส์ 30" ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้ง 11 ชนิดกีฬา ตามที่เจ้าภาพกำหนด ได้แก่ 1.ฟุตบอล 2.วอลเลย์บอล(ชายย-หญิง) 3.ตะกร้อ(เซปักตะกร้อ-ตะกร้อลอดห่วง) 4.เปตอง 5.แบดมินตัน 6.เทเบิลเทนนิส 7.เทนนิส 8.กรีฑา 9.กอล์ฟ 10.ว่ายน้ำ และ 11.โบว์ลิ่ง โดยมีจำนวนนักกีฬารวมทั้งสิ้น ประมาณ 300 กว่าคน

อันดับ 2
     มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร คาวบอยเกมส์ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 55 แห่ง โดยทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าเหรียญทอง จำนวน 39 เหรียญ เหรียญเงิน 23 เหรียญ และเหรียญทองแดง 33 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 94 เหรียญ จากจำนวนเหรียญทั้งหมด 848 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 11.09 โดยมี 8 ชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ
Download! รายชื่อและสังกัดของนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ
ฟุตบอล
ฟุตบอล
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล
เทนนิส
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
แบดมินตัน
เปตอง
เปตอง
โบว์ลิ่ง
โบว์ลิ่ง
ว่ายน้ำ
ว่ายน้ำ
หอพักนักกีฬา  ดาวน์โหลดรูปภาพห้องพัก (ไฟล์ zip)
 แผนที่เส้นทางจราจรภายใน ม.แม่โจ้  ดาวน์โหลดแผนที่ (ไฟล์ pdf)
ประชุม ผจก.ทีมกีฬา   สาระสำคัญ
เจ้าภาพครั้งที่ 31  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสั่งอนุมัติตัวบุคคล
ฟุตบอล
1) ฟุตบอล
 ที่ 1110/2554  ที่ 1191/2554
วอลเลย์บอล
2) วอลเลย์บอล
 ที่ 1111/2554  ที่ 1190/2554
 ที่ 1195/2554

กรีฑา
กอล์ฟ
4) กอล์ฟ
 ที่ 1113/2554
ตะกร้อ
5) ตะกร้อ
 ที่ 1114/2554
เทนนิส
6) เทนนิส
 ที่ 1115/2554  ที่ 1171/2554
เทเบิลเทนนิส
7) เทเบิลเทนนิส
 ที่ 1116/2554
แบดมินตัน
8) แบดมินตัน
 ที่ 1117/2554  ที่ 1170/2554
เปตอง
9) เปตอง
 ที่ 1118/2554
โบว์ลิ่ง
10) โบว์ลิ่ง
 ที่ 1119/2554
ว่ายน้ำ
11) ว่ายน้ำ
 ที่ 1120/2554
ข้อบังคับคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ลิงค์ข้อมูลจากเว็บไซต์คาวบอยเกมส์
ตารางการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
ประมวลภาพการแข่งขันทุกชนิดกีฬา
สรุปเหรียญรางวัลทุกชนิดกีฬา
รายงานผลระหว่างการแข่งขัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391 (คุณเทวัญ, คุณณชัยริทธิ์)
 
 
ดาวน์โหลด