Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล   ย้อนกลับ   กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34

กีฬาบุคลากร สกอ.34    ลิงค์เว็บไซต์ http://kps.ku.ac.th/kasetsartgames/

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 34 หรือ "เกษตรศาสตร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 เกษตรศาตร์เกมส์
 
     
     


  สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 “เกษตรศาสตร์เกมส์”
ฟุตบอล
วอลเลย์บอล
กรีฑา
กอล์ฟ
เซปักตะกร้อ
เทนนิส
แบตมินตัน
เทเบิลเทนนิส
เปตอง
ลีลาศ
แอโรบิค
ตะกร้อลอดห่วง
ครอสเวริ์ด
ว่ายน้ำ
สนุกเกอร์และบิลเลียด
โบว์ลิ่ง
หมากกระดาน
ฟุตซอล
   
  Download คลิปประมวลภาพแห่งความประทับใจของคณะนักกีฬา ม.มหิดล ในเกษตรศาสตร์เกมส์
   

 

ผู้ประสานงานส่วนกลาง :
 คุณ เทวัญ คงพิพัฒน์กุล นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี  โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391  โทรสาร 0-2849-6287
 
 
ดาวน์โหลด