Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล   หน้าแรก  กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31
http://walailakgame.wu.ac.th/     เว็บไซต์ http://walailakgame.wu.ac.th/

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เห็นชอบให้จัดส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 หรือ "วลัยลักษณ์เกมส์" ระหว่างวันที่ 18 -25 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเห็นชอบให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 17 ชนิดกีฬาตามที่เจ้าภาพกำหนด โดยมีจำนวนนักกีฬารวมทั้งสิ้น ประมาณ 365 คน

i-coin

2nd - Mahidol University
อันดับ 2
         มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 49 แห่ง

         โดยทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้าเหรียญทอง จำนวน 56 เหรียญ เหรียญเงิน 36 เหรียญ และเหรียญทองแดง 63 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 155 เหรียญ จากจำนวนเหรียญรวมทั้งหมด 1,057 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 14.66
 

        โดยมี 17 ชนิดกีฬาได้รับเหรียญรางวัล ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ครอสเวิร์ด ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ลีลาศ โบว์ลิ่ง แบดมินตัน เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง สนุกเกอร์-บิลเลียด เทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ฟุตบอล และแอโรบิค

(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์กีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 31 "วลัยลักษณ์เกมส์")
ดาวน์โหลด
พิธีเปิดและพิธีปิด
 
ข้อบังคับ กกมท.
 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไป
 สนามแข่งขัน
  ดาวน์โหลด
 
หอพักนักกีฬา
  ดาวน์โหลด
 
แผนที่ภายใน
  ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด ! ข้อมูลชนิดกีฬาต่างๆ
1) ฟุตบอล
2) วอลเลย์บอล
3) กรีฑา
4) กอล์ฟ
5) เซปักตะกร้อ
6) เทนนิส
7) แบดมินตัน
8) เทเบิลเทนนิส
9) เปตอง
10) ลีลาศ
11) แอโรบิค
12) ครอสเวิร์ด
13) ตะกร้อลอดห่วง
14) ว่ายน้ำ
15) สนุกเกอร์-บิลเลียด
16) โบว์ลิ่ง
17) หมากกระดาน

ประสานงานกลาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6280, 6391 (คุณเทวัญ, คุณณชัยริทธิ์)
 
 
ดาวน์โหลด