ย้อนกลับ  กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมา ณ พ.ศ. 2557
      การแข่งขันกีฬาบุคลากร "มหิดล เกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
line01

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เห็นชอบให้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือ "มหิดลเกมส์" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 21 ชนิดกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
          2. เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อเป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33

เหรียญกีฬามหิดลเกมส์ 2014
ออกแบบโดย : คุณนัตตุลา ชัยเกตุ นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
   ข้อมูลชนิดกีฬา
 กรีฑา
 กอล์ฟ
 ครอสเวิร์ด
 ตะกร้อ
 ระเบียบการ   ใบสมัคร  วันแข่งขัน
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการ 
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการ  
 ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการ  สไลด์นำเสนอ
       วันแข่งขัน-เซปักตะกร้อ

       
วันแข่งขัน-ตะกร้อลอดห่วง
 ผลการแข่งขัน
       
 เทนนิส 
 เทเบิลเทนนิส
 บาสเกตบอล
 แบดมินตัน
 ระเบียบการ
ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการและใบสมัคร  
       แบ่งสายการแข่งขัน (1 วัน)
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการและวันแข่งขัน 
 ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการ / ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา 
       แบ่งสายการแข่งขัน (2 วัน)
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 
 
 โบว์ลิ่ง
 เปตอง
 ฟุตบอล
 ฟุตซอล
 ระเบียบการ  
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการ  
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการ ใบสมัคร  วันแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการ   ใบสมัคร  วันแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
     
 ลีลาศ
 วอลเลย์บอล
 ว่ายน้ำ
 สนุกเกอร์และบิลเลียด
 ระเบียบการ   ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)

 ระเบียบการ  ใบสมัคร  วันแข่งขัน (รอบสอง)
ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)

 ระเบียบการ  วันแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการ   วันแข่งขัน 
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 
 
 หมากกระดาน
 แอโรบิกส์
 กองเชียร์และขบวนพาเหรด
 จักรยานเพื่อสุขภาพ
 ระเบียบการ   ใบสมัคร (ณ 12/02/57)
 ผลการแข่งขัน (เบื้องต้น)
 ระเบียบการ  
ผลการแข่งขัน
 ประกวดกองเชียร์
     ระเบียบการ   ผลการแข่งขัน
 ประกวดพาเหรด
     ระเบียบการ   ผลการแข่งขัน
 ระเบียบการ  ใบสมัคร
ผลการแข่งขัน
   พิธีเปิด-พิธีปิด
  VDO 
พิธีปิด 
IPTV
  VDO 
พิธีเปิด

IPTV
   ตารางการแข่งขัน 
 
ตารางการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "มหิดลเกมส์"
 
   คำสั่ง/ประกาศ
 
   ส่วนงานแจ้งความจำนงฯ
   CF สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ (29/01/57)
KA วิทยาเขตกาญจนบุรี (29/01/57)
CRS วิทยาลัยศาสนศึกษา (31/01/57)
EG คณะวิศวกรรมศาสตร์ (31/01/57)
ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (07/02/57)
IL สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (31/01/57)
PH คณะสาธารณสุขศาสตร์ (31/01/57)
RS วิทยาลัยราชสุดา (31/01/57)
RA คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี (ปรับปรุง 04/02/57)
PT คณะกายภาพบำบัด (ปรับปรุง 05/02/57)
MT คณะเทคนิคการแพทย์ (03/02/57)
SI คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (03/02/57)
GJ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (03/02/57)
IC วิทยาลัยนานาชาติ (03/02/57)
EN คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (03/02/57)
GR บัณฑิตวิทยาลัย (03/02/57)
SS วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯการกีฬา (03/02/57)
MB สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล(04/02/57)
NS คณะพยาบาลศาสตร์ (04/02/57)
PR สถาบันวิจัยประชากรฯ (06/02/57)
AD สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (07/02/57)
DT คณะทันตแพทยศาสตร์ (11/02/57)
AC ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ (13/02/57)
TM คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (19/02/57)
LC สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (21/02/57)
   ข้อมูลทั่วไป
 
ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  คุณ เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  คุณ ณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391
  คุณ ธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์  นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6275
 
 
ดาวน์โหลด