Folder  มหาวิทยาลัยมหิดล  |  ย้อนกลับ  กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมา ณ พ.ศ. 2559
 
      
กดไลค์แฟนเพจ Facebook ได้ที่ : https://www.facebook.com/mahidolgames/

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 PowerPoint ประชุมชี้แจงส่วนงาน ประจำปี 2559
 หนังสือเวียนเชิญชวนส่วนงานเข้าร่วม "มหิดลเกมส์ 2559"
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิด-ปิด ประจำปี 59
 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากระจำปี 2559
กำหนดการพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “มหิดลเกมส์”
กำหนดการพิธีปิด
การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “มหิดลเกมส์”
มหิดลเกมส์ “กีฬา…ภูมิปัญญาไทย” โดย รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2559
Download Clip VDO พิธีเปิด-ปิด กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 มหิดลเกมส์ “กีฬา…ภูมิปัญญาไทย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำหรับหน่วยงาน
 
  ข้อมูลติดต่อกรรมการฝ่ายชนิดกีฬา ประจำปี 2559
แบบฟอร์ม  สนามแข่งขัน ณ ม.มหิดล ศาลายา
แบบฟอร์ม  แบบฟอร์มแสดงความจำนง ประจำปี 2559 (ไฟล์ Excel)
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มเสนอ Sportman Award 2016
 
 
  สำหรับฝ่ายจัดแข่งขัน
 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ม.มหิดล) 0994000158378
 Download แบบฟอร์มทางการเงิน (กองคลัง)
 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 อัตราค่าบำรุงสถานที่แข่งขันฯ ณ ศาลายา
 แบบสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
 อนุมัติหลักการงบประมาณ
แบบฟอร์ม Clear เงินยืม 2559[update 28-05-59]
แบบสรุปเหรียญรางวัล 2559
แบบรายงานผลการแข่งขัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนงานที่แสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน
 
1. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (IL)
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดี
4. วิทยาลัยนานาชาติ
5. เวชศาสตร์เขตร้อน
6. วิทยาเขตกาญจนบุรี
7. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
9. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. คณะสิ่งแวดล้อม
12. คณะสาธารณะสุขสาสตร์
13. คณะพยาบาลศาสตร์
14. วิทยาลัยราชสุดา
15. คณะเทคนิคการแพทย์
16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
17. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
18. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
19. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
21. สถาบันพัฒนาคุณภาพอาเซียน
22. คณะกายภาพบำบัด
23. วิทยาลัยศาสนศึกษา
 
 
 
 
 
 

 
ถ่ายทอดสด
IPTV


Clip พิธีเปิด


Clip พิธีปิด

 

 

..คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด..

นางสาวศุภลักษณ์ จุเครือ (ผู้ออกแบบ)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

..คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด..

 

หนุ่มสาว MU Sport 2559

     ขอเชิญส่วนงานส่งบุคลากรประกวดหนุ่มสาว MU SPORT 2016

 
Joong กัน Run


   ระเบียบการ “Joong กัน Run”
   แบบฟอร์มใบสมัครการแข่งขันวิ่ง
   ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Joong กัน Run”
   รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย “Joong กัน Run”
   แผนผังการแข่งขันวิ่ง Joong กัน Run
    ผลการแข่งขัน Joong กัน Run

ประมวลภาพการจัดแข่งขันกีฬา [10 กุมภาพันธ์ 2559]


   

 

 

 
 
 

  กำหนดการ | ใบสมัคร
  ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
ผลการแข่งขัน
(06-04-59)

  ระเบียบการ
  ประกาศรายชื่อกลุ่มนักกีฬากอล์ฟ
ผลการแข่งขัน
(06-04-59)

  ระเบียบการ 
ผลการแข่งขัน
(07-04-59)

  ระเบียบการเซปักตะกร้อ | ตะกร้อลอดห่วง
 กำหนดการแข่งขัน|การแจ้งความจำนง
ตารางการแข่งขัน | ตะกร้อลอดห่วง
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ | ตะกร้อลอดห่วง

       
 
 
 

  ระเบียบการ 
ผลการแข่งขัน
(07-04-59)

  ระเบียบการ 
  โปรแกรมการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
(21-03-59)

  ระเบียบการ
  กำหนดการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
(06-04-59)

 ระเบียบการ
 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา
สายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
(23-03-59)

 
 
 
 

  ระเบียบการ 
ผลการแข่งขัน
(11-03-59)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่ง (29-03-59)

  ระเบียบการ  (01-03-59)
กำหนดการ word | ppt
ผลการแข่งขัน
(17-03-59)

 ระเบียบการฟุตบอลดิวิชั่น | ฟุตบอลอาวุโส (สาธิต)  
 แบบฟอร์มใบสมัคร
  แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักกีฬาฟุตบอล
 กำหนดการแข่งขัน
รายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ตารางการแข่งขันฟุตบอล
ผลการแข่งขัน
(07-04-59)

  ระเบียบการ | แบบฟอร์มใบสมัคร
  กำหนดการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
(07-04-59)

     
 

  

แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอล
ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
ระเบียบคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
ชายหาด
แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล

ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด
ผลการแข่งขัน
(06-04-59)

  ระเบียบการ|  แบบแจ้งรายชื่อ
   ตารางแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
(06-04-59)

  ระเบียบการใบสมัคร
  กำหนดการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
(07-04-59)

  ระเบียบการ 
ผลการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันสนุ๊กเกอร์

       

  ระเบียบการ
  กำหนดการ
  ใบแจ้งรายชื่อนักกีฬา
  รูปนักกีฬาแอโรบิก
ผลการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันแอโรบิก (08-04-59)

  ระเบียบการ
  ตารางแข่งขัน
  ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน | เอกสารรูปผู้สมัคร
ผลการแข่งขัน
(23-03-59)

 ระเบียบการประกวดกองเชียร์
 ระเบียบการประกวดขบวนพาเหรด
 เพลงบังคับการแสดง
 เส้นทางเดินขบวนพาเหรด |  ลำดับขบวนพาเหรดส่วนงาน

ผลการประกวดกองเชียร์ | ขบวนพาเหรด
(07-04-59)

{ งดจัดกิจกรรม }

ผู้ประสานงานส่วนกลาง
  นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6280
  นางสาว ฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6391
  นาย ธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์  กองทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2849-6275
  นางสาว เพชรดา ฐิติยาภรณ์  หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล โทรศัพท์ 081-838-8005
 

 

Human Resources Division, Mahidol University
999 Office of the President, 4th Floor
Salaya District, Phutthamonthon, Nakorn Prathom 73170
Tel : 02-8496286 Fax : 02-8496287