Q : สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับ e-mail ยืนยันการสมัครค่ะ

   A : สามารถขอ e-mail ยืนยันการสมัครใหม่ได้ที่หน้าเข้าสู่ระบบ ที่เมนู "ไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร คลิกที่นี่" ใต้ปุ่มเข้าสู่ระบบครับ

Q : อัพโหลดเอกสารการสมัครไม่ได้ค่ะ

   A : การแนบเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB(ทุกไฟล์รวมกันแล้ว) หากเกินควรอัพโหลดครั้งละ 1 ไฟล์แทนครับ หากอัพโหลดสำเร็จแล้วสารมารถตรวจความถูกต้องได้ที่ link หลังช่องที่อัพโหลดไฟล์ดังรูปประกอบด้านล่าง


Q : จะทราบได้อย่างไรว่าสมัครงานเรียบร้อยแล้วคะ

   A : สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "งานที่สมัคร" หากพบข้อมูลตำแหน่งงานปรากฏแสดงว่าสมัครงานตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้วครับ

Q : ไม่สามารถสมัครงานได้เพราะไม่มีปุ่มให้สมัครค่ะ

   A : หากไม่มีปุ่ม "สมัครงานนี้" แสดงว่าตำแหน่งงานนั้นมีวิธีการสมัครโดยวิธีอื่น สามารถอ่านวิธีการสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศครับ