รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานเภสัชกรรม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  14 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  : ภ.บ.  (หลักสูตร ๕ ปี)   อัตราเงินเดือนเดือนละ  ๒๐,๕๔๐  บาท    

   : ภ.บ. (หลักสูตร  ๖ ปี)   อัตราเงินเดือนเดือนละ  ๒๒,๗๕๐  บาท    

   : ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพขาดแคลน       เดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท

  : เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.)   เดือนละ  ๑,๕๐๐  บาท

   : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ  เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน

   : เงินเพิ่มค่าประสบการณ์  และเงินค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3069120
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :