รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  28 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  29 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  31 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็น
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามรายละเอียดแนบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามรายละเอียดแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามรายละเอียดแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  มีประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ