หน้าหลัก
 
หน้าหลัก
ค้นหาตำแหน่งงาน     
วันที่เปิดรับสมัครวันที่ปิดรับสมัครตำแหน่งงานอัตราส่วนงาน
26/08/255726/09/2557ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 21บัณฑิตวิทยาลัย
01/08/255715/08/2557ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 21บัณฑิตวิทยาลัย
15/05/255706/06/2557นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ1สำนักงานอธิการบดี
15/05/255723/05/2557นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ1สำนักงานอธิการบดี
15/05/255730/06/2557นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1สำนักงานอธิการบดี
หน้า   1  
 
 
 
  Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel : 66 (0) 2849 6281 Humans Resource Division