หน้าหลัก
 
หน้าหลัก
ค้นหาตำแหน่งงาน     
วันที่เปิดรับสมัครวันที่ปิดรับสมัครตำแหน่งงานอัตราส่วนงาน
04/02/255931/07/2559ช่างเทคนิค1คณะกายภาพบำบัด
18/01/255929/02/2559เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) 1คณะกายภาพบำบัด
29/09/255820/10/2558ผู้ช่วยพยาบาล1คณะทันตแพทยศาสตร์
07/09/255831/07/2559พนักงานทั่วไป 2คณะกายภาพบำบัด
17/09/255831/07/2559พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 2คณะกายภาพบำบัด
16/09/255830/09/2558อาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางการกีฬา 1คณะกายภาพบำบัด
14/09/255830/11/2558นักวิชาการศึกษา1คณะกายภาพบำบัด
18/11/255703/12/2557นักวิชาการศึกษา2สำนักงานอธิการบดี
17/11/255728/11/2557พนักงานสถานที่2สำนักงานอธิการบดี
17/11/255715/12/2557ช่างเทคนิค1สำนักงานอธิการบดี
17/11/255715/12/2557วิศวกร1สำนักงานอธิการบดี
17/11/255715/12/2557นักวิชาการสารสนเทศ1สำนักงานอธิการบดี
17/11/255715/12/2557นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2สำนักงานอธิการบดี
17/11/255728/11/2557นักตรวจสอบภายใน3สำนักงานอธิการบดี
หน้า   1  
 
 
 
  Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Tel : 66 (0) 2849 6281 Humans Resource Division