ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการต่างๆ (Presentation)
 
 
 
     
     
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาต่างๆ
 
   
 
 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง MU-EDP
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น MU-SUP
 
 
     
     
     
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ HR Network
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม วันที่ 11 มิถุนายน 2555
 
 
 
 
     
     
เอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ
 
     
 
 
HR Shared and Show
     
         
         
         
         
         
         
     
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     

You are visitor number Since November 20, 2009

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: November 20, 2009