หน้าแรก โครงการสานสัมพันธ์ รวมรุ่น รวมใจ # 2
   
โครงการสานสัมพันธ์ รวมรุ่น รวมใจ # 2
 
   
     
ข่าวสารจากโครงการ : พบกันที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะโครงการ : เริ่มจัดโครงการที่ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ห้อง 322 ชั้น 3
Theme งาน :
    ** เพื่อสนับสนุนนโยบาย Green Campus ของมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือทุกท่าน สร้างบรรยากาศในงาน MU Executive Family Reunion # 2 เป็นงาน No Alcohol
การแต่งกาย : Asean Fancy Night
    ** ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แต่งกายสไตล์ Asean Fancy Night ซึ่งจะมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ร่วมงาน/รุ่น ที่แต่งกายดีเด่น << ดูชุดประจำชาติ Asean >> Credit Kapook.com
ของรางวัล : จากท่านอธิการบดีและทีมผู้บริหาร Samsung Galexy Note 10.1
สำหรับผู้อยู่ร่วมงานไปจนถึงปิดงานเท่านั้น
    กำหนดการโครงการ
    การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอยู่ในอีเมล์ของท่าน)
    รายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล(รอการรับรอง)
    โลโก้งานรวมรุ่นรวมใจ สานสายใยมหิดลครั้งที่ 2
    แบบการ์ดเชิญ
       ค้นหาเพื่อนร่วมรุ่น
       ----------- > Excel File
     
 

 
เกี่ยวกับกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
โครงสร้างกองทรัพยากรบุคคล
 
 
     
     
 
สาระน่ารู้
 
 
     
     
     
     
     
การมอบอำนาจ
 
สมัครงาน / ฝากประวัติ
 
 
     

You are visitor number Since November 20, 2009

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6288
Last updated: November 20, 2009