เว็บไซต์โครงการ อพ.สธ.
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
 
 • เข็มม่วง
 • เกี่ยวไก่
 • เกล็ดปลาช่อน
 • เต็งหนาม
 • เฉียงพร้านางแอ
1 2 3 4 5
Slideshow HTML Generator by WOWSlider.com v4.7
 
   
 
 
     
 
 
หนังสือพิมพ์ "ปกปักรักษา"
 
 
                     
  ปกปักรักษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554   ปกปักรักษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556   ปกปักรักษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559          
 
 
 
 
 
การสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ [โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ และคณะนักวิจัย]
 
 
     
   
 • พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ เล่มที่ 1
 •  
 • พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ เล่มที่ 2
 •  
 • พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี
 •  
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์
 •  
 • ตำนานดอกท้าวคูลูกับนางอั้ว
 •  
 • พืชอาหารท้องถิ่น และตำรับอาหาร เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
 
การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากพืชท้องถิ่น พื้นที่ศึกษา จ.อำนาจเจริญ และ จ.กาญจนบุรี
 
 
         
  เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า"   เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า" ปีที่ 2  
 
 
 
 
 
การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี [โดย ผศ.ภาวินี ดีแท้ และคณะนักวิจัย]
 
 
                     
  การติดเชื้อหนอนพยาธิตัวกลมของหอยทากยักษ์แอฟริกา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   พืชน้ำมันหอมระเหย พืชวงศ์ขิง และกล้วยไม้   คู่มือดูผีเสื้อกลางวัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   สัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน      
 
     
 
      ดูทั้งหมด
 
     
 
 
 
 
 
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก"
Thailand Research Expo 2012
MU Research Expo 2012
TUMHOME 2558
 
             
  ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน 2561